O MNĚ

Ačkoliv jsem začínala sama, během let jsem navázala spolupráci s několika vynikajícími genealogy, dvěma rešeršistkami a dvěma korektorkami. Nyní jsme tedy tým, který zaštiťuji svým jménem a na jehož práci dohlížím. Dovolte, abychom se vám představili.

LENKA-PEREMSKE-O-MNE

Zabývám se dohledáváním rodokmenu a jeho následným zpracováním do čtivé a přehledné rodinné kroniky. Mým krédem je co nejvíce přiblížit způsob života Vašich předků, k čemuž využívám nejen matriční záznamy, ale celou řadu dalších pramenů, plánků nebo map. Výsledkem je tak barvitá kronika, která Vám předestře nejen jména a data, ale také místo, kde Vaši předci žili a okolnosti, které určovaly jejich osudy.

Vystudovala jsem historii na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem také nějaký čas vedla v rámci doktorského studia několik seminářů. Kromě toho jsem na téže půdě získala bakalářské diplomy z klasické archeologie a žurnalistiky. Následně jsem  působila jako historička a kurátorka sbírek v kladenském muzeu a podílela se na přípravě výstav. 

Mnoho let jsem publikovala v populárně vědeckých časopisech Živá historie a Tajemství české minulosti. 

Lásku k historii v kombinaci s vášní k psanému projevu se snažím uplatňovat při vytváření rodinných kronik.

V oblibě mám také předávání znalostí formou přednášek a besed, s nimiž objíždím celou republiku.

V roce 2013 mi vyšla kniha o genealogii, která má zájemce provést bludištěm genealogického bádání a zároveň mu přiblížit každodenní život, rituály a pracovní koloběh našich předků, s názvem Váš rodokmen krok za krokem. O sepisování rodinných kronik pojednává druhý díl s názvem Vaše rodinná kronika krok za krokem.

Moji kolegové

Odmala mě bavilo poslouchat historky z mládí mých prarodičů a jejich bratranců a sestřenic spolu se vzpomínáním na již dávno mrtvé předky. Ještě na základní škole jsem objevila první rodné, oddací a úmrtní listy a začala si psát svůj první rodokmen, který jsem postupem let rozšiřovala a stále rozšiřuji. Po gymnáziu jsem začala studovat historii a klasickou archeologii, kde jsem díky své specializaci na raně novověkou urbánní historii objevila kurent, který se stal mým koníčkem. Ale zejména jsem objevila svou velkou kamarádku Lenku Peremskou, která byla mou kolegyní. Po ukončení studia jsem se věnovala především archeologii. 

Mgr. Michaela Šolcová

Když jsem se poprvé setkala s genealogií byla to láska na první pohled a koníček na celý život. Po rodokmenech vlastních přišly rodokmeny a kroniky pro přátele a známé, každý neméně zajímavý. Veškeré mé letité úsilí bylo v roce 2016 odměněno setkáním s paní Mgr. Lenkou Peremskou, pro kterou, jak se ukázalo, je genealogie stejná srdeční záležitost jako pro mne. Po krátkém seznámení mi nabídla spolupráci, a tím splnila mé největší přání – pomáhat vytvářet rodokmeny na profesionální úrovni a přinášet jimi radost lidem do života. Jsem členkou české genealogické a heraldické společnosti v Praze, kde jsem absolvovala rozšiřující kurz pro pokročilé genealogy.

Kateřina Lázničková

Je toho málo, co jsem v životě poslouchala tak ráda, jako vyprávění svých blízkých o dobách minulých. Vždy byla plná barvitých popisů míst a událostí a i po dlouhých letech ve mně přetrvává jistý milý pocit s tímto vyprávěním spojený. A právě tento pocit se mi vracívá při zpracovávání rodinných kronik pro Lenku Peremskou. Za spolupráci s Lenkou jsem vděčná, jelikož mi otevřela možnosti ke spojení vlastního profesního zaměření a některých zájmů. 

Mgr. Andrea Löblová

Vždy mne zajímalo, kdo byli mí předci a čím byli. Prvotní impuls začít s opravdovým bádáním přišel v okamžik, kdy jsem se dozvěděl o digitalizovaných matričních knihách a tomuto bádání jsem zcela propadl. Každý pokrok, každý další nalezený předek, každá návštěva v archivu mě dobíjely energií poznávat více a hlouběji do minulosti, a to nejen o vlastních předcích a příbuzných, ale i o době a místech, které tvořily kulisy jejich životních osudů. Toto vše mne nakonec přivedlo ke spolupráci s paní Lenkou Peremskou, a tak nyní mohu pomoci také ostatním seznámit se s těmi, kteří tu byli před námi.
Specializuji se na západní Čechy, především Plzeňsko.

Jiří Bartička

© 2021 Lenka Peremská, Hluboká 1135, 27351 Unhošť, IČ: 01479750

webdesign: DTPak.cz s.r.o.